Daniel Faye Lund Daglig leder Straye Bygg og Anlegg AS:

Rekruttering av prosjektleder for Straye Bygg og Anlegg.

Straye Bygg og Anlegg AS er et selskap i god vekst med solide medarbeidere med lang erfaring fra bransjen. Da vi søkte etter en ny prosjektleder til selskapet så ønsket vi oss en prosjektleder som ville takle en rolle i et vekstselskap, hvor man hele tiden må være løsningsorientert og kunne ta raske men fornuftige beslutninger samt være en tverrfaglig dyktig prosjektleder.

Vår prosjektleder som har blitt rekruttert av Top Recruit har definitivt gitt selskapet et friskt pust, han har vært medvirkende til å styrke vår organisasjon ytterligere og visst seg og bli en solid nøkkelperson hos oss!

Vi har opplevd Top Recruit som ærlige, samarbeidsvillige og løsningsorienterte.

Vi er godt fornøyd med prosessen, og kan anbefale Top Recruit videre som en samarbeidspartner på rekrutteringstjenester.

www.straye.no

Carl C.Lie Daglig leder Nordocks AS og Vestvendt Bygg AS:

Rekruttering av 2 Prosjektledere for Nordocks AS og Vestvendt Bygg AS

Nordocks er et godt og veletablert sjø- og byggentreprenør firma fra Sandefjord hvor vi har en solid stamme med gode kunder over hele landet, gode prosjekter og dyktige medarbeidere.
Vestvendt Bygg er et byggefirma  i god vekst som allerede har bygget en flott portefølje med prosjekter innen hus og hyttebygging. Og går under Vestlandshuskjeden

For å ivareta veksten til begge selskapene så ansatte vi 2 prosjektledere. Begge levert i fra Top Recruit.
Vi anså Top Recruit som dyktige på å sette seg inn i vår virksomhet, flinke på utvelgelse av kandidater knyttet opp mot våre behov, samt direkte og ærlige i vurderingene av sluttproduktet.
Begge kandidatene har vært ansatt hos oss nå en stund, og vi er godt fornøyd med ansettelsene!

Vi anbefaler Top Recruit videre som en samarbeidspartner på rekrutteringstjenester.

www.vestvendtbygg.no/www.nordocks.no

Roy Arne Fylkesnes Daglig leder Digitalbyrået Arego AS:

Rekruttering av Key Account Manager til nyetablert kontor i Bergen.

Top Recruit hjalp oss å finne en nøkkelansatt som skulle være med å bygge opp en ny avdeling i en ny by. Etter 6 måneder har vi nådd alle de målene vi satte oss og Top Recruit sitt arbeid har således bidratt til at dette ble mulig. Vi opplevde at Top Recruit sin konsulent fulgte både oss og prospektene våre opp på en profesjonell og respektfull måte noe som gjorde at vi følte oss godt ivaretatt gjennom hele prosessen. I tillegg til faglige kompetansekrav, vektla menneskelige verdier like mye. Her følte vi at Top Recruit hadde den rette tilnærmingen i begge kategorier. Vi kan trygt anbefale Top Recruit videre.

www.arego.no

Asbjørn Siqveland Daglig leder HK Regnskap AS:

Rekruttering av regnskapsleder/partner til HK Regnskap AS.

HK Regnskap har med vekslende hell benyttet ulike rekrutteringsfirmaer de seneste årene. Top Recruit har generelt god kjennskap til vår bransje. De har samtidig vist stor forståelse for de faglige krav og personlige egenskaper som er nødvendig for at en ny medarbeider skal kunne fungere og trives godt i HK Regnskap. Jeg anser rekruttering av nye medarbeidere som noe av det vanskeligste og viktigste for at HK Regnskap skal utvikle seg positivt videre. Jeg har endt opp med Top Recruit som den foretrukne samarbeidspartneren ved rekruttering av nye medarbeidere.

www.hkregnskap.no

Lars Gunnar Lilleklev Daglig leder Merisma AS :

Merisma har benyttet Top Recruit til rekruttering av nøkkelmedarbeidere til selskapet i flere år!

For oss er det viktig med en samarbeidspartner som setter seg inn i vår virksomhet og forstår våre behov når det kommer til rekruttering.Hos Top Recruit har vi funnet svært kompetente medarbeidere som er interessert i vår virksomhet og legger til rette for en god rekrutteringsprosess med det resultat at vi finner de beste medarbeiderne til våre stillinger!

Vi vil benytte Top Recruit som vår foretrukne partner til rekruttering av viktige stillinger også i fremtiden.

www.merisma.no

Thomas Trevland Daglig leder Modena Restec AS:

Top Recruit AS har gjennomført en veldig bra rekrutteringsprosess, og har fulgt oss opp på en meget bra måte også i etterkant av oppdraget, vi finner Top Recruit AS meget løsningsorienterte, med rask responstid, god informasjon om kandidatene og evnen til og finne de riktige personene som passer inn i vår firmakultur. Noe vi anser som veldig viktig for oss.

Vi kommer til og bruke Top Recruit AS også neste gang vi skal ansette!

www.restec.no

Øyvind Nøding Daglig leder Vestby Forsikring:

Ett selskaps verdi måles fos oss i kompetansen hos de ansatte. Rekruttering har tidligere vært både utfordrende og frustrerende. Vi har brukt enormt med tid, og resultatet har i mange tilfeller vært kandidater som likevel viste seg at ikke hadde nødvendige forutsetninger for å lykkes med forsikringssalg. Etter at vi begynte å bruke Top Recruit AS føles det som vi har fjernet en «flaskehals» for utviklingen av forretningen vår.

Rett å slett en utrolig proff prosess fra A til Å.

Dette er folk som kan sitt fag, slik at vi kan bruke vår tid på det vi kan best.De pengene det koster sparer vi inn igjen og vel så det.

Terningkast 6!

Andreas Holm, Daglig leder Aust-Agder Forsikringssenter AS:

Top Recruit AS finner de riktige kandidatene, og siler vekk mye. De forteller bestandig hvor «landet ligger» og pakker ikke inn ting.

Vi får raske tilbakemeldinger, og de er eksperter på å sette seg inn i hva vi trenger. Gode og effektive rekrutteringsprosesser.

Bent Abrahamsen Daglig leder Kristiansand Forsikringssenter AS:

En gjennomført rekrutteringsprosess fra A-Å.

Høy grad på filtrering av kandidatene.

Fleksibel og lojal.

Har sin styrke i at de kan ledelse, som gjør at de vet hvordan vi tenker til enhver tid.

Ærlige samarbeidspartnere som sier hvordan ting er.