Logo_navn_LitenFor alle våre kunder er kvalitetsikring av våre interne rekrutteringsprosesser viktig.

Under viser vi hvordan vi driver vårt rekrutteringsarbeid fra A- Å.

STILLINGSBESKRIVELSE/KRAVSPESIFIKASJON:

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Vi gjennomfører grundige prosesser med oppdragsgiver, for å kartlegge best mulig hva dere ser etter.

KANDIDATBEHANDLING OG SØK ETTER KANDIDATER:

På bakgrunn av et stort nettverk benytter vi oss av sosiale medier og jungeltelegrafen. Etter oppdragsgivers ønske så annonserer vi også igjennom de sterkeste mediene. Dette sikrer god tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle søkere vil få en tilbakemelding på hvordan prosessen har gått.

INTERVJUFASEN:

Som de fleste normale rekrutteringsprosesser så vil interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandidatene som går videre vil deretter møte til dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredsstiller krav og stillingsspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer.

KANDIDATPRESENTASJONEN:

Kandidatene som presenteres skal bestandig være i tråd med den stillings -og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her ønsker vi at oppdragsgiver har muligheten til å kunne analysere intervjuobjektet og stille de mest aktuelle spørsmålene, uten altfor stor påvirkning av oss. Vi tror det er viktig at oppdragsgiver til syvende og sist kan påvirke beslutningen selv ved en eventuell ansettelse.

REFERANSESJEKK:

Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at det ikke har blitt gjennomført i det hele tatt. Derfor er vi meget opptatt av at dette gjennomføres så grundig som mulig. På bakgrunn av dette gjennomfører vi bestandig en kvalitativ referansesjekk. Vi benytter verktøy og en metodikk som sikrer riktig informasjon, og vi velger også å bruke flere enn en kontaktperson ved en referansesjekk, da vi ønsker å ha en så grundig gjennomgang av kandidatens tidligere arbeidserfaringer som overhode mulig . Vi velger også å bruke standardiserte spørsmål til referansen for å sørge for å ha en tydeligst mulig rød linje gjennom prosessen. Her har du som oppdragsgiver mulighetene til å kunne påvirke spørsmålene som stilles ut fra dine spørsmål som kanskje ikke har blitt kartlagt ved et tidligere stadium i rekrutteringsfasen.

ANSETTELSE:

Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og kandidatens overordnede. På den måten vil partene føle et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Dere overtar kandidaten 100 % fra dagen ansettelsen er bekreftet, og vi involverer oss ikke i kontrakten som gjøres mellom kandidaten og oppdragsgiver.

OPPFØLGING:

Under hele prosessen ønsker jeg at de involverte parter opplever seriøsitet, fleksibilitet og en positiv atmosfære.